khuranay kahan jaa rha hai bai

Khuranay kahan jaa rha hai bai